Strategisch partnerschap in de praktijk

Over de verhouding tussen bestuur, intern toezicht en stakeholders in het onderwijs: mogelijkheden, condities en grenzen.

Godsdienst/levensbeschouwing, wat is dat voor vak?

Onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst.

Basistraining medezeggenschap

Uitstekende basistraining over medezeggenschap voor nieuwe (G)MR-leden. Exclusief voor leden van Verus en tegen kostprijs. Maak er gebruik van!

Eerste hulp bij personeelsproblemen

In deze brochure geven onze advocaten en juristen advies over langdurig ziekteverzuim, arbeidsconflicten, ontslag en meer. Exclusief voor leden!

De school als community

Onderzoek naar waarde(n)vol partnerschap tussen ouders en school. Met voorbeelden van basisscholen die daar expliciet mee bezig zijn.

100 jaar vrijheid van onderwijs

In dit boek schetst historicus Wim de Jong de ontwikkeling van het protestants-christelijk onderwijs in de periode 1917 tot 2017.