Advies

Specialistische adviezen en tastbare oplossingen voor schoolleiders, bestuurders en toezichthouders

Advocaten & Juristen

Ondersteuning door de huisjurist voor het christelijk onderwijs. Met juridische helpdesk voor snel en praktisch advies

Academie

Onderzoek, opleidingen en studiereizen op terrein van identiteit, governance en personeelsbeleid

Service Desk voor leden

Besturen van Maatschappelijke Organisaties

10 mei 2012 - 13:23 | De Besturenraad is vanaf de start actief betrokken geweest bij de opzet van de Mastervariant Besturen van maatschappelijke organisaties aan de Vrije Universiteit. De opleiding is zeer geschikt voor bestuurders, leidinggevenden en stafmedewerkers van schoolorganisaties.

Daartoe uitgenodigd door de initiatiefnemers Socires en de afdeling Bestuurswetenschappen van de Sociale Faculteit van de VU heeft De Besturenraad zitting genomen in de Raad van Advies van de betrokken opleiding en het bijbehorende Kenniscentrum.

Bezinning en verdieping
In september start de genoemde Masteropleiding voor het vierde achtereenvolgende jaar. De opleiding wordt ook in deeltijd aangeboden en is zeer geschikt voor bestuurders, leidinggevenden en stafmedewerkers van maatschappelijke organisaties die tegen de achtergrond van hun bestuurlijke ervaring behoefte hebben aan bezinning op en verdieping van hun kennis over besturingsvraagstukken op het snijvlak van identiteit en levensbeschouwing, maatschappelijke missie, publieke verantwoording en marktwerking.

Aanmelden
Aanmelding voor de Masteropleiding dient uiterlijk 31 mei 2012 plaats te vinden. Kandidaten die geen aansluitende vooropleiding hebben, kunnen deelnemen aan de Premaster Bestuurskunde. De studiebelasting van deze premaster is 30 studiepunten (een half studiejaar). Ook voor de Premaster geldt de aanmeldingsdatum van uiterlijk 31 mei 2012.

Informatie
Nadere informatie over de Master, de Premaster en de toelating vindt u hier. Daar treft u ook uitgebreide informatie aan over de inhoud van de Master en over het voltijds en deeltijds volgen van de opleiding.