Advies

Specialistische adviezen en tastbare oplossingen voor schoolleiders, bestuurders en toezichthouders

Advocaten & Juristen

Ondersteuning door de huisjurist voor het christelijk onderwijs. Met juridische helpdesk voor snel en praktisch advies

Academie

Onderzoek, opleidingen en studiereizen op terrein van identiteit, governance en personeelsbeleid

Service Desk voor leden

CKV ingeruild voor rekenen en taal

11 oktober 2012 - 12:53 | Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) verdwijnt als verplicht examenvak voor havo en vwo. Culturele vorming blijft verplicht, maar scholen krijgen meer ruimte voor een eigen invulling hiervan. De beoogde kwaliteitsimpuls voor culturele vorming is een loze opdracht, het inruilen van CKV voor extra tijd voor kernvakken wordt ingegeven door een economische blik op onderwijs.

Ruimte en focus
Het afschaffen van CKV staat in een conceptwetsvoorstel waarover de overheid op dit moment een internetconsultatie houdt. Het vak moet vanaf 2014-2015 verdwijnen. Ook algemene natuurwetenschappen en klassieke culturele vorming moeten het veld ruimen om ‘meer ruimte en focus in het curriculum te creëren’ voor de kernvakken en wiskunde ook verplicht te stellen voor het havo profiel Cultuur en Maatschappij.

Kernvakken
Het wetsvoorstel belooft meer ruimte voor een schooleigen invulling en een kwaliteitsimpuls van de culturele vorming. De ruimte die met het verdwijnen van de drie vakken ontstaat, wordt echter door hetzelfde wetsvoorstel ingevuld: met kernvakken. Scholen voorzien dat de beoogde kwaliteitsimpuls op deze manier een loze opdracht wordt en de volgende verplichting zonder status.

Volgens minister Van Bijsterveldt kan er bij vakken als Nederlands of Geschiedenis wel aandacht gegeven worden aan cultuur. Dit lijkt tegelijkertijd weer strijdig met de gedachte dat er juist meer aandacht aan taal moet worden gegeven.

Vormende taak
Dat scholen meer ruimte krijgen om op een schooleigen invulling te geven aan culturele vorming, vindt de Besturenraad op zichzelf een goede zaak. Wij betreuren het echter dat deze ruimte voor een eigen invulling niet meer is dan een middel om nog meer focus op rekenen en taal te leggen. Gezien de onderbouwing en invulling van dit besluit heeft het in deze situatie de voorkeur dat het vak CKV behouden blijft om de brede vorming te verankeren.

Mocht er een politieke meerderheid blijken te zijn voor afschaffing van het vak CKV, dan roept de Besturenraad scholen op in de toekomst werk te maken van de invulling van culturele vorming, ook wanneer het geen verplicht examenvak meer is.

Opvallend veel reacties
De internetconsultatie roept opvallend veel reacties op (nu al meer dan 1100). Op verschillende websites worden CKV-docenten en mensen die werkzaam zijn in de culturele sector opgeroepen via de internetconsultatie van zich te laten horen. De consultatie Wetsvoorstel bovenbouw havo-vwo kan nog tot 29 november worden ingevuld.