Advies

Specialistische adviezen en tastbare oplossingen voor schoolleiders, bestuurders en toezichthouders

Advocaten & Juristen

Ondersteuning door de huisjurist voor het christelijk onderwijs. Met juridische helpdesk voor snel en praktisch advies

Academie

Onderzoek, opleidingen en studiereizen op terrein van identiteit, governance en personeelsbeleid

Nieuwe regels voor ziekmelden van werknemers

30 oktober 2008 - 13:59 | Per 1 november 2008 veranderen de regels voor het ziekmelden van werknemers. Nu moet u werknemers nog bij UWV ziekmelden in de 13e week. Straks hoeft dat pas in de 42e week. Ook hoeft u werknemers niet meer beter te melden. Dit komt door een wetswijziging, die u tijd en geld scheelt. Minder formulieren om in te vullen en minder administratie.

Per 1 november 2008 veranderen de regels voor het ziekmelden van werknemers. Nu moet u werknemers nog bij UWV ziekmelden in de 13e week. Straks hoeft dat pas in de 42e week. Ook hoeft u werknemers niet meer beter te melden. Dit komt door een wetswijziging, die u tijd en geld scheelt. Minder formulieren om in te vullen en minder administratie.

Wat zijn de nieuwe regels? De nieuwe regels gelden voor werknemers die op of ná 1 augustus ziek zijn geworden.

  • U meldt uw werknemers ziek in de 42e week. Na 2 weken ontvangt u van ons een brief ter bevestiging. U krijgt ook informatie over de re-integratie-activiteiten die van u worden verwacht in het 2e ziektejaar van uw werknemer.
  • Meldt u uw werknemer te laat ziek? Dan kunt u een boete krijgen van maximaal € 455. De regel dat u bij te late melding uw werknemer langer loon moet doorbetalen na 2 jaar ziekte, vervalt.
  • U hoeft uw werknemer niet meer beter te melden.

Het gaat alleen om werknemers van wie u loon doorbetaalt bij ziekte. Het ziekmelden van werknemers die een Ziektewet-uitkering krijgen, verandert niet.

Wat betekent dit als u nu een zieke werknemer heeft?

  • Is uw werknemer ziek geworden vóór 1 augustus, dan meldt u hem ziek in de 13e week. De oude regels blijven gelden. Maar u hoeft de werknemer niet meer beter te melden.
  • Is uw werknemer ziek geworden op of ná 1 augustus, dan meldt u hem ziek in de 42e week. De nieuwe regels gelden.

Waar moet u aan denken?

  • Informeer uw personeelsafdeling over de nieuwe regels.
  • Pas op tijd uw werkwijze of systeem aan.
  • Tot 1 november 2008 gelden de huidige regels.

>>Zie verder: www.uwv.nl