Advies

Specialistische adviezen en tastbare oplossingen voor schoolleiders, bestuurders en toezichthouders

Advocaten & Juristen

Ondersteuning door de huisjurist voor het christelijk onderwijs. Met juridische helpdesk voor snel en praktisch advies

Academie

Onderzoek, opleidingen en studiereizen op terrein van identiteit, governance en personeelsbeleid

Wanneer recht op een vast contract?

27 januari 2011 - 16:36 | Contracten, klachtenregelingen, huisvestingsbeleid… Onze leden kunnen voor onderwijsrechtelijk advies altijd bij de Besturenraad-helpdesk terecht. De komende weken behandelen we in de nieuwsbrief een aantal veelgestelde vragen. Deze week: Wanneer heeft een bevoegde werknemer recht op een vast contract?

Het antwoord
“In de Cao’s van het po en vo is te vinden dat, tenzij sprake is van vervanging, tijdelijke vacature, contract- of projectactiviteiten (art. 3.4 cao-po en art. 8.a.2 lid 5 cao-vo), een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast wordt aangegaan.

Is er sprake van een dienstverband met uitzicht op vast, dan zal de werknemer het tweede jaar dus recht hebben op een vast contract tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan niet kunnen beoordelen door ziekte van de werknemer.

Is er sprake van een tijdelijk dienstverband op basis van art. 3.4 cao-po of art. 8.a.2 lid 5 cao-vo, dan heeft de werknemer na 36 maanden recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Een uitzondering hierop is de vervanger die na de vervangingsbenoeming van minimaal 12 maanden (po) of 24 maanden (vo), dezelfde functie blijft vervullen, zonder dat van vervanging sprake is. Dan bestaat er recht op een vast contract.”

Hebt u een onderwijsrechtelijke vraag? Neem dan contact op met onze Helpdesk